Zawiesia specjalistyczne - zawiesia łańcuchowe, zawiesia linowe, zawiesia pasowe

Zawiesia: PASOWE LINOWE ŁAŃCUCHOWE

small logo

Przeznaczenie i podział zawiesi

Zawiesia to najpopularniejsze z elementów osprzętu urządzeń dźwigowych stosowanych w przemyśle. Służą one do chwytania, podnoszenia i transportu bliskiego elementów konstrukcji oraz innych ładunków.
  Do budowy zawiesi wykorzystuje się ogromną różnorodność materiałów i komponentów. Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest z liny stalowej, łańcucha lub takich materiałów jak poliester (PES), poliamid (PA) czy polipropylen (PP). Od materiału wykorzystanego do budowy cięgna przyjęto dzielić zawiesia na poszczególne grupy. Rozróżniamy więc zawiesia na linowe, łańcuchowe oraz pasowe i wężowe (wykonywane z tworzyw sztucznych PES, PA i PP). Dalszy podział jest prowadzony ze względu na liczbę cięgien występujacych w zawiesiu. Mamy więc zawiesia podzielone na jedno i wielocięgnowe - czyli dwucięgnowe, trzycięgnowe i czterocięgnowe.
  Jako zakończanie zawiesi, stosuje się w zależności od potrzeb wszelkiego rodzaju haki, szakle, ogniwa bądź uchwyty specjalistyczne.
  Parametrem charakterystycznym zawiesia jest jego długość L oraz DOR (Dopuszczalne Obciążenie Robocze). Dla zawiesi jednocięgnowych podaje się DOR dla pracy prostej i opasania. Przy zawiesiach wielocięgnowych DOR jest podawany także dla dwóch przypadków pracy. Przy czym spotyka się dwie metody ich określania. 1) metoda za pomocą kąta α (alfa) występującego pomiędzy zawiesiami, 2) metoda za pomocą kąta β (beta) mówiącego o odchyleniu zawiesia od pionu. Obie metody dotyczą tych samych warunków pracy zawiesia, różnią się tylko metodą pomiaru. Poszczególne wartości kątów określające te dwa stany wynoszą odpowiednio:
1. kąt α (alfa) w przedziale od 0° do 90° co odpowiada kątowi β (beta) w przedziale 0° do 45°
2. kąt α (alfa) w przedziale od 90° do 120° co odpowiada kątowi β (beta) w przedziale 45 ° do 60°.

Pomiary kątów miedzy cięgnami w zawiesiach

Metody pomiaru kąta α i β dla zawiesia dwucięgnowego, trzycięgnowego i czterocięgnowego.

Jeśli podano DOR np. 1,4/1,0 [t] oznacza to że maksymalne dopuszczalnie obciążenie robocze wynosi 1,4 t gdy warunki pracy określone są wartościami podanymi w punkcie 1 lub 1,0 t gdy zawiesie będzie pracowało w warunkach określonych w punkcie 2.
  Często spotykanym międzynarodowym oznaczeniem na wyrobach, określającym ich dopuszczalne obciążenie robocze, jest skrót WLL. Są to pierwsze litery słów które oznaczają ten sam parametr w języku angielskim: Working Load Limit.

Wkonujemy zawiesia:
 - linowe zaciskane i zaplatane
 - łancuchowe w klasie 10 , klasie 8 (wg. EN-818) oraz w klasie 6, 5 i 4.
 - pasowe i wężowe

W zapytaniu prosimy o podanie typu zawiesia, wymaganym DOR, rodzaju zakończenia oraz długości L zawiesia.

Oprócz zawiesi dostarczamy również: transportowe pasy ściągające i odciągi łańcuchowe.

FIRMA | MAPA SERWISU | KONTAKT | ©2003 CONNECTOR Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Żadna część tych stron: grafika, opisy i inne nie może być kopiowana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub inny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, umieszczaniem w Internecie lub przy użyciu innych mediów bez zgody,